Echipa noastră

Membrii echipei noastre provin  din medii diferite de activitate, permițându-le să reflecteze asupra activității Economiei Circulare din diferite puncte de vedere. Acești oameni promovează misiunea pe care Institutul pentru Cercetare în Economie Circulară şi Mediu și-a propus să o realizeze, îndrumând organizația prin utilizarea propriei experiențe.
Cunoaşteţi pe cei care, împreună, construiesc echipă noastră!

Echipa de management a IRCEM

Echipa  Științifică

 

Echipa administrativă

Echipa de interni