Economia socială– un nou model de afaceri pentru o nouă generație de antreprenori

Ce este economia socială?

      Economia socială este domeniul care aduce împreună o performanță economică care generează totodată un impact social pozitiv. Întreprinderile sociale sunt întreprinderi care vând bunuri și servicii pe piață, cu o misiune socială și care reinvestesc majoritatea profiturilor înapoi în misiunea socială respectivă. Acest de întreprinderi sunt peste tot în jurul nostru, inclusiv în domeniul gastronomic, de întreținere, mobilier, divertisment, artă, consiliere, cadouri și multe altele, toate adăugând valoare societății prin dezvoltarea influenței pozitive asupra sectorului social și economic.

      În acest sens, la începutul lunii decembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de acțiune privind economia socială. Prin acest plan de acțiune, Comisia propune un întreg set de măsuri concrete care contribuie la mobilizarea resurselor și a interesului asupra economiei sociale, totodată utilizând întregul potențial al economiei sociale în dezvoltarea durabilă a comunităților.

      În România, Legea Nr. 219/2015 reglementează și stabilește măsurile de promovare și de sprijin a economiei sociale. AsHel,

Fundamentele economiei sociale

      La baza economiei sociale se află principii solide care consolidează inițiativele private, voluntare și solidare cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate.AsHel, Legea Nr.2019/2015 stabilește următoarele principii fundamentale pentru susținerea întreprinderilor sociale:

Scopul și obiectivele

      Economia socială nu doar cât susține anumite cauze sociale, dezvoltarea acestei noi abordări de afaceri contribuie la dezvoltarea comunităților locale, creează locuri de muncă, implică activ persoane aparținând grupurilor vulnerabile, dar și facilitează accesul acestora la resurse și servicii. Economia socială are ca obiective:

      În acest sens, întreprinderile care îndeplinesc condițiile legale ale economiei sociale, sunt atestate în acest sens, o confirmare a scopului social demarat.

Economia socială în practică

      Pentru a deveni o întreprindere socială atestată, este nevoie de orice persoană juridică de drept privat care desfășoară ac

      Integrarea afacerilor sociale în comunitatea în care activează creează asHel un cadru pentru dezvoltarea durabilă a comunităților prin generarea de capital financiar și în același timp generând un impact social pozitiv..

Economia socială în România

Aportul IRCEM la dezvoltarea economiei sociale în România

  • A pus bazele conceptului si termenului de economie sociala circulara pentru prima data.
  • A dezvoltat prima platforma online adresata antreprenorilor din economie sociala, unde se comercializa bunuri gratuite.
  • A dezvoltat prima platforma care poate sa comercializeze bunuri realizate de întreprinderile sociale si de inserției.
  • A realizat un memorandum privind adaptarea economie sociale la nevoile reale ale pieței.

Harta întreprinderilor sociale din România

  • Alăturați-vă rețelei în creștere de întreprinderi sociale certificate
  • Cumpărați sau vindeți produse sociale
  • Oferiți produse sociale persoanelor dezavantajate

Susținerea activă, implicarea comunitară și promovarea acțiunilor sociale este dezvoltată de către Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” (IRCEM) prin Platforma Întreprinderilor Sociale ASIST–o rețea de rețele a întreprinderilor sociale din România care accelerează contactul și colaborarea dintre diferite întreprinderi și dintre întreprinderi și clienții lor. Platforma ASIST conferă un ecosistem care ajută la scurtarea drumului antreprenorilor sociali către succes, facilitând dezvoltarea economiei sociale pe întreg teritoriul țării.

Știri despre economia socială


Află cum poți să redirecționezi 3,5% din impozitul pe venit către un ONG

Ca noutate pentru anul 2022, Formularul 230 pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit se poate depune direct la ONG-ul pe care dorești să îl susții sau online. Banii care au fost plătiți deja statului, pot avea nouă destinație, una la alegerea ta.
Termenul limită pentru completarea formularului 230 este 25 mai 2022.
Ajută la schimbarea în bine a comunității în care trăiești și contribuie la o schimbare de mentalitate, cu rezultate pe termen lung!
O dată pe an ai șansa să alegi ce se întâmplă cu banii pe care i-ai plătit deja statului
Alege să direcționezi 3.5% din impozitul tău pe venit prin completarea online a formularului 230.

Consultare publică legea economie sociale

Resurse