OPORTUNITATI DE ANGAJARE

Concurs in domeniul inginerie și management pentru: 1 post pentru promovare in grad profesional CS I

 

Descriere scurtă:

IRCEM organizează concurs pentru încadrarea pe grade ştiinţifice a personalului din activitatea de cercetare ştiinţifică.Va fi scos la concurs următorul post:
CS Gr.I- domeniul Inginerie și Management – Comisia de Inginerie si management – 1 post.Concursul se va desfăşoara conform Legii nr. 319/2003, Ordinului MECS nr. 6129/2016 al Ordinului MECS nr. 4399/2005, și a metodologiei de concurs, pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar, la Compartimentul Resurse Umane al Institutului.
Locul desfășurării concursului este la sediul Institutului. Durata şi finalizarea concursului este de max. 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs.
Lista cu documentele din dosarul de concurs și informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, la numărul de telefon +40 (741) 884 418.
Data publicării: 12.07.2023
Data limită: 14.08.2023
Anunțul: ANUNT-CONCURS-CS-I_IRCEM Anexa1_Anunt Concurs CSI_Comisa 16
Angajator: Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”
IRCEM este o institutie noua in domeniul ingineriei si protectiei mediului, avand o experienta de peste 6 de ani in activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica. Portofoliul de cercetare cuprinde dezvoltarea durabila, economia circular, evaluarea si reducerea impactului pericolelor naturale si antropice, evaluarea impactului schimbarilor climatice, efectuarea de simulari numerice si prognoze, producerea energiilor regenerabile etc. Viziunea noastra este de a dezvolta o comunitate recunoscuta de specialisti in stiinta mediului, sustinuta de o baza tehnico-stiintifica puternica si de un proces eficient de management, care poate sa contribuie la sanatatea mediului si sa ofere oportunitati educationale bazate pe cercetare.
Adresa: Calea Dorobantilor, nr. 71-73, 400609 Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania
Telefon: 0742/516554
Fax: 0264/401275
E-mail: office@ircem.ro
Website www.ircem.ro