DONEAZĂ

STRÂNGERE DE FONDURI

Puteţi să contribuiţi la succesul IRCEM sprijinind financiar programele sau campania de clădire a capitalului organizaţiei noastre prin donaţii on-line, prin virament bancar sau prin intermediul mecanismului de 2%, descarcă Formularul 230 (pentru veniturile provenite din salarii) sau Formularul 200 (pentru venituri din alte surse).

Fondul de rezervă / Capitalul Institutului
O mare provocare pe termen scurt şi mediu pentru IRCEM o constituie problema sustenabilităţii financiare.
Fără asigurarea acesteia, Centrului îi va fi greu să îşi continue activitatea la nivelul actual datorită faptului că donatorii externi încep să-şi restrângă activitatea şi implicit sprijinul financiar pentru ţările Europei Centrale şi de Est.
Pentru a face faţă acestor provocări, începând cu anul 2012 IRCEM a demarat crearea unui capital / fond de rezervă.

Donaţii prin virament bancar!

Persoanele care doresc să doneze o anumită sumă de bani Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”, o pot face fie prin virament bancar, fie prin depunere de numerar în contul IRCEM.
Coordonatele conturilor:
Banca Comercială Română (BCR) – Sucursala Judeţeană Cluj
Beneficiar: Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”

RO48RNCB0106151234410001 (pentru donaţii în LEI)
RO21RNCB0106151234410002 (pentru donaţii în EUR)
RO91RNCB0106151234410003 (pentru donaţii în USD)

IRCEM este înregistrată ca o organizație non-profit în România.

Pentru a dona prin cec, transfer de bani sau transfer electronic de fonduri, contactați:

Pasul 1

Completaţi Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” de la Administraţia fiscală după cum urmează: – în secţiunea A datele Dumneavoastră de identificare iar apoi datele Institutului nostru după cum urmează: Institutul Român pentru Economie Circulară “Ernest Lupan” cod fiscal: 30762068 cod IBAN: RO48RNCB0106151234410001 Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi sumă corespunzătoare a 2% din impozitul pe venit pe care îl datoraţi statului. Vă fi calculată de către Administraţia fiscală. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

Pasul 2

Depuneţi personal sau trimiteţi prin scrisoare recomandată Formularul 230 Administraţiei fiscale de domiciliu. Direcţionaţi 2% din impozitul pe venit! În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Codul fiscal (Legea 571 din 2003 cu modificările şi completările ulterioare), prin intermediul prevederii 2%, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie). Practic Dumneavoastră spuneţi statului modul în care să fie cheltuită o parte din impozitul pe care îl plătiţi.
– Nu reprezintă un cost suplimentar pentru Dumneavoastră.
– Nu vi se diminuează veniturile.
  • Faceţi o faptă bună!
  • Nu vă costă nimic.
  • Contribuiţi la sprijinirea îmbunătăţirii mediului şi a dezvoltării comunităţilor din România.
  • Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public care provine din impozitul pe care îl plătiţi.
  • Contribuiţi la implicarea sectorului financiar – economic în rezolvarea problemelor de protecţie a mediului.
  • NU UITAŢI! Termenul limită este 15 mai a fiecarui an!
  • Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!
  • Aici puteţi descărca formularul 230!
Modalitatea de redirecţionare este foarte simplă:
– Compania îşi calculează sumă aferentă celor 20% din impozitul pe profit – Compania încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul pe care îşi doreşte să îl susţină, iar cheltuielile sunt deductibile. Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare şi nu afectează profitul net al companiei. Termenul limită de redirecţionare a impozitului pe profit este 31 decembrie a fiecărui an.