MEMBRU

VREAU SĂ DEVIN MEMBRU

Calitatea de membru al IRCEM se poate obține de orice persoană fizica sau juridică română, prin liber consimțământ, în următoarele condiții:

  •  are dobândită personalitatea juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare, in cazul organizatiilor;
  •  se obligă să respecte Actul Constitutiv și Statutul institutului, precum și normele legale care reglementează activitatea acestuia;
  • adresează Consiliului Director al institutului o solicitare scrisă (formular de adeziune);
  • achită taxa de înscriere.

DATE FINANCIARE:

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu
Cod fiscal: 30762068
Cod IBAN: RO48RNCB0106151234410001
Banca Comercială Română (BCR) – Sucursala Judeţeană Cluj,
Calea Dorobantilor, nr.71-73, Cluj-Napoca, România
Preşedinte: Dr.ing. Elana-Simina LAKATOS

Consiliul Director al IRCEM analizează solicitările de adeziune, pentru care poate emite sau nu un aviz favorabil. În baza avizului favorabil, calitatea de membru se acordă de către Consiliul Director prin votul a minim 2/3 dintre membrii săi.
Pentru întrebări legate de modul cum puteţi deveni un membru IRCEM şi despre beneficiile aderării la institut vă aşteptăm să ne contactaţi la office@IRCEM.ro sau la +40 742516554.

FORMULAR DE ADEZIUNE: download