COR

Prin acţiunile IRCEM ne propunem să contribuim cu modificări în Clasificarea Ocupaţiilor din România(COR) şi nu numai pentru a crea un cadru favorabil dezvoltări spre o economie circular în care toţi actori implicate să aibă de câştigat.

Cele mai recente propuneri de modificare în COR