Legislaţie deşeuri

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Regimul deșeurilor

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive…

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Serviciul de salubrizare a localităților

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților – actualizată septembrie 2014 Ordin nr. 82 din 9 martie 2015 privind…

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Cuantum contribuții către Administrația Fondului pentru Mediu (conform obligațiilor de colectare și reciclare a deșeurilor)

OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu actualizată 2016 prin OUG nr. 39/2016 Este varianta cea mai recenta a regulamentului de functionare…

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Depozitarea deșeurilor

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României Directiva nr. 31/1999 privind rampele de gunoi HG…

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Deșeurile din echipamente electrice și electronice

Directiva UE nr. 2002/96 (DEEE) Directiva UE 2012/19 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) Aprilie 2014 – Întrebări…

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Deșeurile din baterii

Directiva UE nr. 66/2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori Este Directiva comunitara care traseaza cadrul…

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Deșeurile din uleiuri uzate

Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate …

4 IUNIE 2018 | LEGISLATIE

Deșeurile din ambalaje

Directiva EU 2005/20 regimul ambalajelor Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje actualizată…