PROIECTE

Întrucât afacerile globale se confruntă cu provocări și oportunități noi și complexe, abordarea noastră se bazează pe cercetări de piaţă și soluțiile de afaceri direcționate care au ca scop creșterea circularităţi pe toate planurile prin intermediul proiectelor noastre.

Pentru a-şi îndeplini scopul, IRCEM îşi asumă următoarele obiective:
· promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse;
· promovarea economiei sociale;
· protejarea mediului înconjurător;
· protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural;
· sprijinirea valorilor umane şi promovarea unui stil de viaţă sănătos;
· promovarea inovării, a transferului tehnologic şi know-how-ului prin stimularea şi întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi mediul ştiinţific, de cercetare şi tehnologic;
· promovarea culturii organizaţionale, stimularea spiritului antreprenorial, a competenţelor de muncă în echipă şi de asumare a riscului, a preocupării pentru calitate, pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii;
· îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale/manageriale ale întreprinzătorilor managerilor şi angajaţilor IMM-urilor, ale antreprenorilor din întreprinderi mari, în vederea iniţierii de activităţi independente şi inovative, dezvoltării întreprinderilor şi creării de noi locuri de muncă.

Institutul Român pentru Economie Circulară – IRCEM este constituit conform prevederilor OG nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare. IRCEM este o organizaţie activă, implicată în iniţiativele lansate la nivel local pentru dezvoltarea mediului economic, social şi natural cu atenţie sporită acordată tinerilor ca resursă de dezvoltare pentru comunitate.