Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

Departamentul de Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului are ca scop identificarea și soluționarea problemelor de mediu cu care se confruntă comunitățile, în special prin exploatarea și maximizarea potențialului de inovare tehnologică și prin acest mod să ajute la dezvoltarea orientată spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

 

ACTIVITĂȚI:

• Organizează activitățile zilnice din departament și a internilor;
• Monitorizează și analizează oportunitățile pentru sectorul ONG și pentru departament;
• Urmăreşte lansarea unor programe pentru sectorul protecția mediului și dezvoltarea durabilă;
• Analizează cererile de propuneri de finanțare și depune formulare de cerere, în conformitate cu prevederile fiecărui apel specific;
• Elaborează/Scrie proiecte în domeniul protecției mediului şi dezvoltării durabile;
• Coordonează implementarea proiectelor demarate în cadrul departamentului;
• Participă la activități în cadrul IRCEM cu privire la demararea proiectelor (planificare, monitorizare proceduri de lucru, comunicare cu partenerii de proiect și diverse instituții, participare la workshop-uri, seminarii, simpozioane, întâlniri de lucru, dezbateri publice, campanii publice, rapoarte de activitate)
• Inițiază campanii și acțiuni de conștientizare a populației privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă;
• Elaborează/Întocmește studii, articole, lucrări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate pe temele de cercetare alese etc.;
• Promovează relații de colaborare, parteneriate pe proiectele demarate în cadrul IRCEM cu universități, centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate;
• Menține și dezvoltă relații cu grupuri țintă, parteneri și autoritățile din domeniu;
• Promovează şi diseminează pe plan naţional şi internaţional proiectele IRCEM prin organizarea de conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate.

Proiectele noastre

Dezvoltarea Clusterului pentru Economie Circulară și Sustenabilitate Organizaţională – CESCO

Economia Circulară şi Sectorul Agro-alimentar

Conferința de lansare a cooperării în domeniul Științei și Tehnologiei între Județul Bistrița-Năsăud, România și Provincia Hunan, R. P. Chineză