Dezvoltare Socială şi Sustenabilitate Comunitară

Principalele domenii vizate de acest departament sunt legate de incluziunea socială, egalitatea socio-economică, combaterea sărăciei și a inegalității, dezvoltarea comunității și educație.

ACTIVITĂȚI:

• Activități de difuzare: conferințe, programe media, revista CIOS, etc;.
• Mobilizarea resurselor comunității și canalizarea acestora către nevoile identificate în comunitate, îmbunătățind astfel calitatea vieții;
• Implicarea activă a membrilor comunității în procesul de schimbare, care are ca scop „binele comunității”;
• Construirea de parteneriate prin intermediul unor structuri de putere și de lucru cu liderii locali și membrii comunității pentru rezolvarea problemelor colective;
• Dezvoltarea de portaluri web cu informații de profil și sfaturi gratuite oferite persoanelor și organizațiilor;
• Organizarea de seminarii, conferințe, vizite de studiu și alte evenimente de învățare sau de cooperare la domiciliu și în străinătate;
• Dezvoltă activități de management și parteneriate de afaceri cu organizațiile comunitare pentru dezvoltarea acestora, în conformitate cu strategia de dezvoltare;
• Oferă informații adecvate, discuții și feedback între diverși actori implicați în proiect: organizații comunitare, finanțatori, echipa de implementare a programului, grupuri de inițiativă;
• Pregătirea propunerilor de finanțare și rapoarte cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectelor;
• Participarea la acțiuni de strângere de fonduri, comunicare și evaluarea programului.

PROIECTELE NOASTRE

Apel pentru voluntari în cadrul platformei părților interesate în economia circulară din România
Erasmus+ & social innovation project CIOS