Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”

Durată
28 Noiembrie 2018 – 30 Noiembrie 2020

Finanțator

IRCEM

ROMANIA’S STRATEGY FOR THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY (ROCES) 2020-2030

DESCRIERE

Proiectul “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” vizează fundamentarea pilonilor ce vor susține implementarea economiei circulare în România, prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi: societate civilă, administraţie, sectoare industriale, mediul academic, infrastructura socială și atragerea suportului financiar necesar. Studiul intenționează să adune opinii privind circularitatea și  penetrabilitatea economiei circulare prin cooperare teritorială, astfel încât  să atingem misiunea noastră, ca până în 2030 România, să fie lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară.

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, și-a exprimat sprijinul față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania- Poveşti de succes din domeniul economiei circulare”, unde proiectul a fost prezentat pentru prima dată publicului:

„[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care va permite tranziţia spre zero deşeuri. Vă susţinem proiectul şi vă propun altceva şi anume realizarea Conferinţei naţionale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de către România a Preşedenţiei Comisiei Europene […] „.

MATERIALE INFORMATIVE:

Iaşi, 12 aprilie 2019

Constanța, 19 aprilie 2019

Cluj-Napoca, 10 mai 2019

Buzău, 16 mai 2019

Timişoara, 20 mai 2019

 

Braşov, 31 mai 2019

 

Călăraşi, 3 iunie 2019

Craiova, 5 iunie 2019

Bucuresti, 11 iunie 2019

Consultare publică
In consultare

Deschis pentru consultări din 16 martie 2021

Publicat în decembrie 2020

Ultima actualizare la 04 iunie 2021

DRAFTUL STRATEGIEI ROCES 2030

Recunoscând importanţa economiei circulare şi a dezvoltării durabile, Institutul pentru Cercetare în Economia Circulară și Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM) îşi propune dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe promovarea unei economii circulare și a dezvoltării tehnologice eco-eficiente, care vizează crearea și asigurarea unui mediu durabil în România, caracteristici asumate prin mandatul obținut în cadrul grupului de coordonare al Platformei Economiei Circulare a Părților Interesate (ECESP) din cadrul Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europeane, unde IRCEM, reprezintă România. În calitate de colaboratori ai ECESP, începând cu anul 2017, în scopul facilitării tranziţiei spre economie circulară a României, IRCEM și-a asumat elaborarea STRATEGIEI PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2030- ROCES2030.

Plecând de la inițiativele mai sus menționate, din anul 2019, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României și Ministerul, Apelor și Pădurilor s-au alăturat acestui demers în calitate de parteneri, iar alte 11 ministere în calitate de colaboratori, luând parte în consultările sectoriale și în grupurile de lucru, fapt care a dus mai apoi la dezvoltarea proiectului strategiei ROCES2030, elaborate la sfârşitul anului 2020.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi-a asumat rolul umbrelă, de a reuni ministerele care în activitatea lor de zi cu zi abordează componenta economiei circulare, în integrarea şi adoptarea strategiei ROCES2030. Acest demers reprezintă un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor factorilor interesați la nivel național, pornind de la următoarele priorități:

  1. Protecția mediului: Protejarea mediului înconjurător, terestru și marin și biodiversității acestuia, contribuind la lupta împotriva schimbărilor climatice și garantând sănătatea oamenilor, utilizând eficient și durabil resursele disponibile.
  2. Ciclul de viață al produselor: Implementarea unei abordări a ciclului de viață al produselor, cu încorporarea criteriilor de proiectare ecologică, reducând introducerea substanțelor nocive în fabricarea acestora, facilitând reparabilitatea mărfurilor produse și reutilizarea acestora, prelungind durata lor de viață utilă și care permite recuperarea la sfârșitul acesteia, pe scurt, menținând valoarea produselor, materialelor și resurselor în economie cât mai mult timp posibil.
  3. Ierarhia deșeurilor: Aplicarea eficientă a principiului ierarhiei deșeurilor, promovarea prevenirii generării acestora, promovarea pregătirii pentru reutilizare, consolidarea reciclării, valorificarea deșeurilor, inclusiv valorificare energetică a deșeurilor care nu pot fi reciclate, favorizând trasabilitatea acestora și reducând abandonul deșeurilor în mediu și intrarea acestora în țară pe cale marină.
  4. Reducerea deșeurilor alimentare: Reducerea risipei de alimente pentru a minimiza impactul asupra mediului, impactul economic al consumului de resurse și pentru a favoriza o distribuție mai echitabilă.
  5. Eficiența în producție: Introducerea unor orientări care sporesc inovarea și eficiența globală a proceselor de producție, prin utilizarea infrastructurilor și serviciilor digitale, precum și prin adoptarea de măsuri precum implementarea sistemelor de management de mediu, promovând astfel competitivitatea și o creștere economică durabilă.
  6. Consum durabil: Promovarea modelelor inovatoare de consum durabil și responsabil, care includ produse și servicii, precum și utilizarea infrastructurilor și serviciilor digitale, bazate pe transparența informațiilor cu privire la caracteristicile bunurilor și serviciilor, durata acestora, capacitatea de reparare și eficiența energetică, prin utilizarea unor măsuri precum utilizarea etichetei ecologice.
  7. Conștientizare și comunicare: Diseminarea importanței adoptării unei economii circulare, promovând și facilitând crearea unor canale adecvate de coordonare între administrații, care să facă schimb de informații între ele și comunitatea economică, socială, științifică și tehnologică, astfel încât să se creeze sinergii care favorizează tranziția.
  8. Ocuparea forței de muncă pentru economia circulară: Consolidarea politicilor de ocupare a forței de muncă care favorizează o tranziție echitabilă și solidară către o economie circulară, identificând noi surse de ocupare a forței de muncă și facilitând crearea de capacități pentru acestea.
  9. Cercetare și inovare: Promovarea cercetării și inovării atât în sfera publică, cât și în sectorul afacerilor, și în special în acțiuni de colaborare public-privat, precum Motori ai schimbării și tranziției către un model social și productiv durabil care facilitează generarea de cunoștințe, transferul acestuia și adoptarea de noi tehnologii.
  10. Indicatori: Promovarea utilizării unor indicatori comuni, transparenți și accesibili care să permită cunoașterea gradului de implementare a economiei circulare, în special a impactului său social și de mediu.

 

Prezentul document își propune să pună în lumină starea de jure și de facto a economiei circulare din România, pentru a marca trecerea către următoarea etapă de lucru în vederea demarării procesului de aprobare a STRATEGIEI PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2030 – demers care vizează stabilirea și operaționalizarea unor planuri de acțiune subsecvente fiecărui domeniu, realizat pe baza rezultatelor procesului de consultare publică și a activității grupurilor de lucru.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Institutul pentru Cercetare în Economia Circulară și Mediu „Ernest Lupan” vă supune spre analiză proiectul STRATEGIEI PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2030

Vă rugăm să transmiteți observațiile dumneavoastră până la data de 5.04.2021, la adresele de e- mail: simina.lakatos@ircem.ro, accesând link-ul următor: shorturl.at/irszF

 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Institutul pentru Cercetare în Economia Circulară și Mediu „Ernest Lupan” va realiza, în perioada următoare, consultări cu toate părțile interesate, astfel încât vor fi lansate invitații la dialog și către mediul de afaceri, organizații ale societății civile, universități și institute de cercetare.

 

Pentru orice alte informații vă stăm la dispozitie atât Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (email: diana.achimescu@gov.ro; tel: 0213143400 int.1117) cât și Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (email: simina.lakatos@ircem.ro; tel: 0742516554).

 

DOCUMENTE SUPORT!

Adrese consultare Ministere

PROTEJAREA DATELOR

Ne-am angajat să colaborăm cu părțile interesate într-un mod clar, deschis și transparent. Orice persoană sau organizație poate trimitere informații în legătură cu această consultare. Toate trimiterile și feedback-ul vor fi luate în considerare înainte de publicarea versiunii finale a STRATEGIEI PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2030- ROCES2030.

Vă rugăm să rețineți că răspunsurile la această consultare sunt supuse prevederilor Legii privind libertatea de informare (LLI) și Legii privind protecția datelor (LPD) din 2018.

Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că IRCEM intenționează să publice conținutul tuturor trimiterilor primite la această consultare pe site-ul său web. IRCEM va redacta datele cu caracter personal înainte de publicare. În răspunsul la această consultare, părțile interesate ar trebui să indice în mod clar unde răspunsurile lor conțin informații personale, informații sensibile din punct de vedere comercial sau informații confidențiale pe care nu ar dori să le elibereze în temeiul LLI, LPD sau publicate în alt mod.

Am dori să vă atragem atenția asupra Notificării de confidențialitate a datelor privind protecția datelor din cadrul IRCEM, care este disponibilă pe site-ul nostru web și care explică cum și când colectăm date cu caracter personal, de ce o facem și cum tratăm aceste informații. De asemenea, explică drepturile dumneavoastră în legătură cu colectarea informațiilor personale și modul în care puteți exercita aceste drepturi.